МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ

Митна декларація - заяву встановленої форми, в якому позначена митна процедура, яка підлягає застосуванню до товарів, та передбачені законодавством відомості про товари, умови та способи їх переміщення через митний кордон України та щодо нарахування митних платежів, необхідних для застосування цієї процедури .
Виды деклараций:

  1. Митна декларація, заповнена у звичайному режимі - слід розуміти як митна декларація, яка містить обсяг відомостей (даних), достатніх для завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення в заявленому митному режимі (стаття 258 МКУ).
  2. Попередня митна декларація - подається до ввезення в Україну товарів, транспортних засобів комерційного призначення (у тому числі з метою транзиту) або після їх ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби перебувають на території пункту пропуску через державний кордон України (стаття 259 Митного кодексу України).
  3. Періодична митна декларація подається для декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України судами закордонного плавання, трубопровідним транспортом або лініями електропередач, періодичних друкованих видань та товарів, переміщення яких через митний кордон України планується з періодичністю не рідше, ніж два рази протягом терміну її дії ( ПКМУ від 21.05.2012 № 450, стаття 260 МКУ).
  4. Тимчасова митна декларація використовується за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи в разі, коли декларант не володіє точними відомостями про характеристики товарів, необхідних для заповнення митної декларації в звичайному порядку, зокрема коли:
    • точні відомості про код товару згідно з УКТ ЗЕД можуть бути встановлені після проведення його дослідження;
    • в процесі контролю правильності заявленого декларантом або уповноваженою ним особою коду товару згідно з УКТ ЗЕД виникають суперечності щодо тлумачення положень УКТ ЗЕД, вирішення яких вимагає додаткової інформації, спеціальних знань, проведення досліджень тощо;
    • відомості про кількісні характеристики товарів можуть бути встановлені після завантаження товарів на транспортний засіб або вивантаження товару з транспортного засобу.