ДОКУМЕНТИ ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ МИТНУ ВАРТІСТЬ

 У випадках, передбачених цим Митним кодексом України, одночасно з митною декларацією декларант подає митному органу документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів і обраний метод її визначення:

 • декларація митної вартості, яка подається у випадках, визначених у частинах п'ятій та шостій статті 52 цього Кодексу, та документи, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок митної вартості;
 • зовнішньоекономічної договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього в разі їх наявності;
 • рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа (якщо товар не є об'єктом купівлі-продажу);
 • якщо рахунок сплачено - банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару;
 • при наявності - інші платіжні та / або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару;
 • транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів;
 • копія ліцензії на імпорт, якщо імпорт товару підлягає ліцензуванню;
 • якщо здійснювалося страхування - страхові документи, а також документи, що містять відомості про вартість страхування.

 У разі, якщо документи, містять розбіжності, мають ознаки підробки або не містять всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, або відомостей про ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, декларант або уповноважена ним особа на письмову вимогу митного органу зобов'язаний протягом 10 календарних днів надати (за наявності) такі додаткові документи:


 • договір (угоду, контракт) із третіми особами, пов'язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку товарів, митна вартість яких визначається;
 • рахунки про здійснення платежів третім особою на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом);
 • рахунки про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов'язаних з виконанням умов договору (угоди, контракту);
 • виписку з бухгалтерської документації;
 • ліцензійний і авторський договір покупця, який стосується оцінюваних товарів та є умовою продажу оцінюваних товарів;
 • каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) виробника товару;
 • копію митної декларації країни відправлення;
 • висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, та / або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини.

 У разі якщо митний орган має обґрунтовані підстави вважати, що існуюча взаємозв'язок між продавцем і покупцем вплинула на заявлену декларантом митну вартість, декларант або уповноважена ним особа на письмову вимогу митного органу, представляє (при наявності) такі документи:

 • виписку з бухгалтерських та банківських документів покупця, що стосуються відчуження оцінюваних товарів, ідентичних та / або подібних (аналогічних) товарів на території України;
 • довідкова інформація по вартості в країні-експортері товарів, що є ідентичними або подібними (аналогічними) оцінюємо товарам;
 • розрахунок ціни (калькуляції).