МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

 Переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон передбачає МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ - яке є закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів.

МЕТОЮ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів .

 Порядок виконання МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ при здійсненні митного оформлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, даний порядок затверджений відповідно до наказу Міністерства фінансів України №631. Виконання митних формальностей за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку передує наступний основний перелік митних процедур.

 • Ухвалення вантажної митної декларації (ВМД) до митного оформлення.
 • Оцінка ризиків за ВМД за допомогою АСАУР.
 • Перевірка дотримання встановлених в задекларованих товарів заходів нетарифного регулювання, відсутність визначених законодавством заборон щодо переміщення або поміщення у відповідний митний режим задекларованих товарів.
 • Перевірка правильності класифікації товарів.
 • Перевірка правильності визначення країни походження товарів.
 • У разі необхідності проведення митного огляду товарів.
 • Перевірка задекларованих товарів у митному реєстрі об'єктів інтелектуальної власності
 • Перевірка правильності застосування пільг в оподаткуванні.
 • Перевірка правильності визначення митної вартості товарів.
 • Перевірка правильності нарахування митних та інших платежів.
 • Завершення митного оформлення.
МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ починається з моменту подачі органу доходів і зборів декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування - з моменту отримання органом доходів і зборів від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, відповідно до законодавства замінює митну декларацію.

&Emsp; МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ повинен бути завершений протягом чотирьох робочих годин з моменту пред'явлення органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню, цей строк може бути перевищений на час виконання відповідних формальностей виключно у випадку:
 1. Виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів.
 2. Підтвердженого письмово бажання декларанта або уповноваженої ним особи подати додаткові документи або відомості про зовнішньоекономічну операцію або характеристики товару.
 3. Проведення досліджень (аналізу, експертизи) проб і зразків товарів, якщо товари не випускаються відповідно до двадцять першою статті 356 Митного Кодексу України.
 4. Виявлення порушень митних правил.
 5. Призупинення митного оформлення відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".
 6. Подання додаткових документів відповідно до частини третьої статті 53 Митного Кодексу в межах передбаченого нею терміну, протягом якого припиняється з моменту отримання митницею (митним постом) таких документів або письмової відмови декларанта або уповноваженої ним особи в їх наданні.
 7. Призупинення митного оформлення в разі виявлення ознак порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів.

ВИДИ І ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ

 Митний режим - комплекс взаємопов'язаних правових норм, які відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України визначають перелік митних процедур за цими товарами, їх правовий статус, умови оподаткування, а також обумовлюють їх використання після митного оформлення товарів.

При виборі митного режиму суб'єктам ЗЕД слід врахувати ряд факторів основними з яких є:

1

Мета і напрям переміщення

2

Походження товару.

3

Термін перебування під конкретним митним режимом

4

Сплата митних платежів та надання пільг

5

Статус товару після митного оформлення

 Для застосування законодавства України з питань державної митної справи, існують такі митні режими які діють на митній території України:

 1. Імпорт
 2. Реімпорт
 3. Експорт
 4. Реекспорт
 5. Транзит
 6. Тимчасове ввезення
 7. Тимчасове вивезення
 8. Митний склад
 9. Вільна митна зона
 10. Безмитний торгівля
 11. Переробка на митній території
 12. Переробка за межами митної території
 13. Знищення або руйнування
 14. Відмова на користь держави Основними митними режимами які застосовуються суб'єктами ЗЕД при переміщенні товарів через митний кордон України є - імпорт, експорт, і транзит, зупинимося коротко на кожному з них:

ИМПОРТ

ІМПОРТ (випуск для вільного обігу) - є митним режимом, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів після виконання всіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України.

Для розміщення товарів у митному режимі імпорту, декларант або уповноважена ним особа (митний брокер) зобов'язаний:

  Слід зазначити, що товари, поміщені у митний режим імпорту, набувають статусу українських товарів.

ЕКСПОРТ

ЕКСПОРТ (остаточний вивіз) - є митним режимом, коли Українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов'язань щодо їх зворотного ввезення.

Для розміщення товарів у митному режимі експорту, декларант або уповноважена ним особа (митний брокер) зобов'язаний:
 • Надати митним органам, які здійснює випуск товарів у митному режимі експорту, документи на такі товари.
 • Сплатити митні платежі , яким відповідно до закону обкладаються товари під час вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту.
 • Виконати вимоги щодо застосування передбачених законом заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності .
 • У випадках, встановлених законодавством, подати органу доходів і зборів дозвіл на проведення зовнішньоекономічної операції з вивезення товарів у третю країну (реекспорт).

  Митні органи не вимагають обов'язкового підтвердження прибуття товарів, що експортуються в пункт призначення за межами митної території України. Товари, які знаходяться за межами митної території України, втрачають статус українських товарів з моменту поміщення їх у митний режим експорту.

ТРАНЗИТ

ТРАНЗИТ - митний режим, відповідно до якого товари або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома органами доходів і зборів України або в межах зони діяльності одного органу доходів і зборів без всякого використання цих товарів без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Митний режим транзиту застосовується до товарів, що переміщуються:
 1. Прохідним транзитом від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України (в тому числі в межах одного пункту пропуску через державний кордон України);
 2. Внутрішнім транзитом або каботажем:
  • від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України в орган доходів і зборів, розташованого на митній території України;
  • від органу доходів і зборів, розташованого на митній території України, до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України;
  • від одного пункту, розташованого на митній території України, до іншого пункту, розташованого на митній території України, в тому числі якщо частина цього переміщення проходить за межами митної території України;
  • від штучного острова, установки або споруди, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, до органу доходів і зборів, розташованого на території України, зайнятій сушею, та у зворотному напрямку.
Умови поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим транзиту.
 • Митний режим транзиту може бути застосований як до товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що безпосередньо ввозяться на митну територію України, так і в що знаходяться на митній території України.
 • У митний режим транзиту можуть бути поміщені товари, транспортні засоби комерційного призначення незалежно від їх митного статусу.
 • Митний режим транзиту можуть бути поміщені будь-які товари, крім заборонених законодавством для ввезення та / або транзиту через митну територію України.
Для розміщення товарів у митному режимі експорту, декларант або уповноважена ним особа (митний брокер) зобов'язаний:
 • Подати органу доходів і зборів митну декларацію або документ, який відповідно до статті 94 Митного Кодексу використовується замість митної декларації, товарно-транспортний документ на перевезення та рахунок-фактуру (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару.
 • У випадках, визначених законодавством, надати органу доходів і зборів свідоцтво на транзит через митну територію України, який видається відповідними уповноваженими органами.
 • У випадках, встановлених Митним Кодексом, забезпечити виконання зобов'язання зі сплати митних платежів.

Митні органи не вимагають обов'язкового підтвердження прибуття товарів, що експортуються в пункт призначення за межами митної території України. Товари, які знаходяться за межами митної території України, втрачають статус українських товарів з моменту поміщення їх у митний режим експорту.

Вимоги до переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митному режимі транзиту
 • Перебувати в незмінному стані, крім природних змін їх якісних та / або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання;
 • не використовуватися з жодною іншою метою, крім транзиту;
 • мати неушкоджені засоби забезпечення ідентифікації у разі їх застосування.